O kancelarii

Notariusz Agnieszka Środek-Tesarska pochodzi z Legnicy. Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Legnicy, następnie studia na kierunku prawo Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Odbyła aplikację notarialną przy Radzie Izby Notarialnej we Wrocławiu współpracując z wrocławskimi notariuszami. Po zdaniu egzaminu notarialnego w 2012 roku niezwłocznie podjęła pracę jako asesor notarialny w Kancelarii notarialnej we Wrocławiu a następnie jako zastępca notariusza w Kancelarii notarialnej w Legnicy. W 2014 roku, po powołaniu przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza, otworzyła samodzielną kancelarię notarialną w Legnicy.

O kancelarii

Notariusz Agnieszka Środek-Tesarska pochodzi z Legnicy. Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Legnicy, następnie studia na kierunku prawo Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Odbyła aplikację notarialną przy Radzie Izby Notarialnej we Wrocławiu współpracując z wrocławskimi notariuszami. Po zdaniu egzaminu notarialnego w 2012 roku niezwłocznie podjęła pracę jako asesor notarialny w Kancelarii notarialnej we Wrocławiu a następnie jako zastępca notariusza w Kancelarii notarialnej w Legnicy. 

O mnie

Agnieszka Środek-Tesarska

Jako notariusz zapewniam Państwu profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta. Bezpłatnie udzielam informacji odnośnie ceny czynności notarialnych, niezbędnych dokumentów, możliwości przeprowadzenia danej czynności, stanu prawnego związanego z daną transakcją. W kancelarii notarialnej w Legnicy dokonuję wszystkich czynności notarialnych pozostawionych w kompetencji notariusza zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie:
 • sporządzam akty notarialne (w tym umowy sprzedaży nieruchomości, darowizny, umowy przedwstępne i deweloperskie), akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego – z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych, wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, oraz na żądanie stron – projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • spisuję protokoły,
 • przyjmuję na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • poświadczam: własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, kopii, wyciągu z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu (w tym dwujęzyczne dokumenty potwierdzające pozostawanie przy życiu, zgodnie ze standardowym formularzem) lub w określonym miejscu,
 • sporządzam protesty weksli i czeków, a także inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

O mnie

Agnieszka Środek-Tesarska

Jako notariusz zapewniam Państwu profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta. Bezpłatnie udzielam informacji odnośnie ceny czynności notarialnych, niezbędnych dokumentów, możliwości przeprowadzenia danej czynności, stanu prawnego związanego z daną transakcją.
W kancelarii notarialnej w Legnicy dokonuję wszystkich czynności notarialnych pozostawionych w kompetencji notariusza zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie:

 • sporządzam akty notarialne (w tym umowy sprzedaży nieruchomości, darowizny, umowy przedwstępne i deweloperskie), akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego – z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych, wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, oraz na żądanie stron – projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • spisuję protokoły,
 • przyjmuję na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • poświadczam: własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, kopii, wyciągu z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu (w tym dwujęzyczne dokumenty potwierdzające pozostawanie przy życiu, zgodnie ze standardowym formularzem) lub w określonym miejscu,
 • sporządzam protesty weksli i czeków, a także inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. 

Informacje kontaktowe

kancelaria@notariuszlegnica.eu
Ul. Złotego Florena 2/101 Budynek obok Urzędu Skarbowego I piętro 59-220 Legnica
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Czwartek: 9:00 – 16:00
Piątek: 9:00 – 15:00

Numer konta bankowego do dokonywania płatności:

PL 17 1050 1748 1000 0097 0076 6265

Numer konta bankowego – depozyty

PL 51 1050 1748 1000 0093 1009 0296

Rachunki firmowe prowadzone w ING Bank Śląski S.A.

Uwaga!

Z aplikacji mObywatel nie skorzystasz w sytuacji, w której prawo wymaga okazania dowodu osobistego lub paszportu – w tym u notariusza! Ponadto wszelkie dokumenty do czynności notarialnych należy przedłożyć w formie papierowej, nie elektronicznej. Opłaty:
 • opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn pobierane są przelewem przed dokonaniem czynności lub gotówką w kancelarii,
 • pozostałe opłaty notarialne można uiścić również kartą płatniczą lub BLIK-iem.

Informacje kontaktowe

Uwaga!

Z aplikacji mObywatel nie skorzystasz w sytuacji, w której prawo wymaga okazania dowodu osobistego lub paszportu – w tym u notariusza! Ponadto wszelkie dokumenty do czynności notarialnych należy przedłożyć w formie papierowej, nie elektronicznej. Opłaty:
 • opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn pobierane są przelewem przed dokonaniem czynności lub gotówką w kancelarii,
 • pozostałe opłaty notarialne można uiścić również kartą płatniczą lub BLIK-iem.